HVĚZDOSLAV, KVĚTMIL (1862-?)

Česká literatúra - Poézia
Tlačiť

Nevieme, kto je autor. Odkaz na prameň získaný z Riznerovej bibliografie.

1. NA KŘIVÁŇ

Hle, nám slávy zora již vychází,
Východ rdí se sličný ruměncem,
Svorně Posestřimy vlnky hází,
Radost chvěje každým vlastencem:

Na skráň se vavřín vítězství snáší,
Tak vřele ruka tiskne ruku.
Vzhůru se píseň plesná povznáší
A srdce jásá v blahém tluku -

Nuž proč ty chmuříš, Křiváni, čelo,
Proč tak bolně svíráš ten svůj ret?
Či ti slovo „vítěz" nezahřmělo
A blažších nezvěstovalo let?
Ó, vyjasni chmurné svoje líce
A vypuď trapný ze srdce bol,
Neb věz, že mrtví nebudem více
A žalostně nezakvílí dol!


In: Nitra : Martin : Kníhtl. účast. spolok, 1877, s. 159.