HEYDUK, ADOLF (1835-1923)

Česká literatúra - Poézia
Tlačiť
Český básník, predstaviteľ májovcov. Narodil se v Rychmburku (dnes Předhradí u Skutče). Študoval v Prahe, a Brne. Učiteľ na reálke v Prahe a Písku a na gymnáziu v Prahe. Mal vrúcny vzťah k Slovensku, které často navštevoval a mal tu mnoho priateľov.

1. TATRY

Má údolí, má údolí
A ukypřelé stráně,
Kdy ochladíte kvítím svým
Mé zadumané skráně?
Kdy ratolesti bujných lip
Mé ovineté spánky
A v staré srdce všeptáte
Junácke radovánky?

Kdy zasypete květem svým
Zas hlavu moji sivou
A zvonů ladným souhlasem
Mou duši úzkostlivou?
Kdy vánků vašich milý dech
Mne poceluje v líce,
Kdy křišťálem mne ovine
Hor bystrá kouzelnice?

Kdy drobných písní perlami
Lid okrášli mi duši,
Kdy v pučky svité myšlenky
V purpurné květy vzruší,
Kdy v srdci jaro sesypou
Hebounké slunka dlaně,
Kdz budu šťasten s vámi zas
Má údolí a stráně?!

In: Nitra : Martin : Kníhtl. účast. spolok, 1877, s. 100-101.