ŠTÁFL, OTAKAR (1883-1945)

Česká literatúra - Cestopisy, publicistika, korešpondencia
Tlačiť
Slovensko navštívil český maliar Otakar Štáfl po prvý raz roku 1912. V tom čase na dvadsaťosemročného umelca mimoriadne zapôsobila rázovitá stredoslovenská dedina Detva. Už vtedy upútali jeho pozornosť drevené vyrezávané kríže na miestnom cintoríne. Uložil si tento vnem do pamäti, aby sa k nemu vrátil s jasným zámerom o desať rokov neskôr. Nepoznáme presné okolnosti ani čas príchodu O. Štáfla na Štrbské Pleso. Môžeme sa len domnievať, že prišiel krátko po vzniku Československej republiky, koncom roku 1919 alebo začiatkom roku 1920. Ubytoval sa v hoteli Kriváň, ktorý roku 1921 prepojili s práve dokončeným hotelom Hviezdoslav, kde si umelec zriadil maliarsky ateliér. S vervou sa pustil do práce, maľoval najmä akvarely tatranských scenérií vo všetkých ročných obdobiach. S istotou vieme, že už v januári 1922 mal pripravený súbor 120 tatranských akvarelov. Roku 1928 vyšiel ako známy album akvarelov Vysoké Tatry. Koncom roku 1928 vyhral O. Štáfl konkurz na prenájom Chaty pri Popradskom plese. Za spolunájomcu si vybral Václava Fišku. Prenájom bol oficiálne platný od 1.4.1929. Otakar Štáfl sa takmer celé jedno desaťročie intenzívne venoval myšlienke založenia horského Symbolického cintorína vo Vysokých Tatrách. Zvlášť intenzívne po roku 1932, keď sa zoznámil s mladým Alojzom Lutonským, tajomníkom KČST v Novom Smokovci. Našiel v ňom obetavého a vytrvalého spolupracovníka, ale aj dobrého priateľa na celý život. Roku 1936 sa na Symbolickom cintoríne začala stavať kaplnka podľa projektu Ing. R. Vosyku. Počnúc týmto rokom sa v predvečer Dušičiek na tomto mieste začali pravidelne schádzať priaznivci hôr, aby si pietnou spomienkou pripomenuli ich obete. Venčeky na kríže pripravovala pani Gena Vyskočilová z Prahy, ktorá do kaplnky neskôr venovala zvon s nápisom Mŕtvym na pamiatku a živým pre výstrahu. Tradícia dušičkových stretnutí s venčekmi na krížoch sa zachovala do súčasnosti. Obaja manželia odišli z Tatier r. 1939 a obaja zahynuli v Prahe pri poslednom nálete 17. februára 1945.

1. Z tatranskej korešpondencie

Otakar Štáfl Samuelovi Búľovskému

07.01.1922

Velectěný pane, obrazy došly nepoškozené. Srdečně Vám děkuji. Váš oddaný O. Štáfl


Otakar Štáfl Samuelovi Búľovskému

25.02.1922

Velectěný pane lékárníku,

zajisté si myslíte, že nepíši, ani neposílám obrazy. Dojde k uskutečnění mého plánu a „moje Tatry" budou vydány ve vlastním albu. Bude jich dohromady 120 věcí. Právě včera jsem Vaše obrazy poslal do reprodukce a budou mně až asi za 14 dnů vráceny. Přijedu v polovině března do Hrádku a přivezu je Vám. Zatím račte mít ještě ten krátký čas pozhovění. Co říkáte panu řediteli Procházkovi? Konečně se začne léčit. Byl ovšem již nejvyšší čas, ale doufám, že Smokovec mu jistě pomůže. Výstava mně dopadla dobře morálně i finančně. Ovšem, byla jistou modernistickou skupinou ignorovaná. Ale je to pro mne jedno. Prosím teda laskavě o pozhovění, milé paní ruku líbám a Vás zdravím O. Štáfl


Otakar Štáfl Marii Schäfferovej

06.03.1923

Milostivá pani!

Velmi rád bych Vám dal ilustraci k Haisovu "Lesu",bohužel však ještě jsem rukopis ani neviděl. Dostanu ho snad až za týden nebo 10 dní. Koncem tohoto měsíce odjíždím na Tatry asi na 3 neděle a pak teprve začnu pracovat na Haisově "Lese". Do té doby, než odjedu, mám tolik práce s níž musím být hotov, že se dříve do "Lesa" nemohu pustit. Mohu-li Vám však poradit: Československé podniky tiskářské a nakladatelské na Havlíčkově nám. (pán tajemník Máj) jistě by půjčili Vám štočky kteréhokoliv, nebo kterýchkoliv obrázků z Haisova "Potoka" a "Paseky". Měla byste to hned a bez peněz, poněvadž dát dělat štoček je dnes hodně draho. Takhle, myslím, že by to bylo nejlépe zařízeno. Doufám, mil. paní, že zajisté uznáte moji dobrou vůli a nemám-li rukopis, nelze nic dělat. Znamenávám se Vám s výrazem úcty O. Štáfl


Otakar Štáfl Františkovi Procházkovi

Štrbské Pleso 24.06.1923

Milý Františku,

dostal jsem korekturu. Snad jsi mi jí poslal Ty. Potřebuji však k tomu (abych mohl napálit špičky) formát stránky a velikost iniciály. Bylo by nejlépe, kdybys mi zaslal otisky ze štočků iniciál. A nařezaný papír v Gistele; na jednom vyznač formát stránky a dle toho si vše ostatní vyměřím a pošlu.

Jak se máš v Praze? Zde je jako na "Nordpólu", zima a deštivě, ale přece bych nechtěl jet do Prahy. Prosím Tě, buď tedy tak laskavý a zařiď mi to, abych mohl věc dodělat. Srdečně Té zdravím Tvůj O. Štáfl


Slovenská komisia KČST v Spišskej Novej Vsi Otakarovi Štáflovi

18.04.1932

Vysokovážený pán Štáfl

Praha XII, Mánesova 20

Mistre!

Koncom roku 1930 bol v časopise "Ráno" uverejnený článok o Vašom úmysle vybudovať v Tatrách na príhodnom mieste "symbolický hrobitov" na pamiatku všetkých, vo Vysokých Tatrách zahynulých, nešťastníkov pri prevádzaní turistiky a horolezectva.

Máme u nás zaznačené, že tento článok bol uverejnený dňa 30.XII.1931 v zmienenom časopise, čo sa však ukázalo nesprávnym, lebo vyžiadané toto číslo od administrácie časopisu "Národní listy" tento článok neobsahuje. Sme tej mienky, že 30.XII.1930 ani Ráno nevyšlo, lebo administrácia nám zaslala číslo zo dňa 29.XII.1930.

Boli by sme Vám, mistre, veľmi povďační, keby ste nám mohli udať lásk. Informáciu, ktorého dňa tento článok bol v "Ránu" uverejnený. Potrebujeme ho pre tatranský horolezecký spolok "JAMES".

Ďakujeme Vám za Vašu ochotu už vopred a znamenáme sa v plnej úcte a "Horám zdar"!


Otakar Štáfl Slovenskej komisii KČST v Spišskej Novej Vsi

26.04.1932

Velectění pánové,

článek o mém projektu Symbolického hřbitova byl uveřejněn v několika časopisech. Opis však s delším pojednáním byl ve Večeřu číslo 303 ze dne 3. prosince 1930. Posílám Vám to, prosím však, abyste mi to vrátili. Interesuje mne, k jakému účelu to potřebujete. Bylo by však nejspíš na čase, aby se udělala nějaká akce vážná ovšem a přísná, aby se zamezilo trhání květů a větví v Tatrách. Bylo by záhodné, aby se sešli všechny činitelové a v této věci se dohodli. Rovněž tak o tom hřbitově. Sejdu se v té věci s p. min. Slávikem a p. gen, řed. Šimanem a budu hledět, aby se vše uskutečnilo. Prosím však o laskavé vrácení přiložené přílohy S výrazem dokonalé úcty a srdečný pozdrav O. Štáfl


Tatranská komisia KČST v Novom Smokovci Otakarovi Štáflovi

27.03.1934

Pán Otakar Štáfl, akad. malíř, Poprad. Pleso - Symbol. hřbitov

V příloze dovolujeme si uvézti jména zahynulých v Tatrách:

05.09.1934 Matej Pulchart, Praha Butovice

25.07.1933 Marie Kettnerová, Praha II, Na Hrádku 1

10.07.1927 Helena Kohnová, Berlín

25.08.1927 Antonín Wosiek, Opel

16.08.1928 Romulant Dowgiatowics, Krakov

02.09.1930 Kazimír Kupczyk, Varšava

10.09.1930 Lukasz Bednarczuk, Lodž

10.09.1930 Dr. Pavel Grünhut, Vídeň

13.05.1931 J osef Kejhar, Benešov

14.02.1932 Vilém Galgonek, Bohumín

15.06.1931 Marie Schindlerová, Fulnek

11.08.???? JUC. Bohumil Hejl, Plzeň

06.07.1920 Ferdinand Filip, Praha III, Plaská 588

10.03.1925 Bohuslav Ferulík, profesor, Košice

20.02.1928 Oskar Huller, České Budějovice

25.08.1921 Josef Kieschbaum, Varšava

09.07.1922 Emanuel Hula, Košice

06.07.1924 Antonín Heinrych , Brabdýs n. L.

09.08.1924 Jan Breyer, Nová Lesná

23.08.1925 Dr. Joffe Borys, Krakov

09.06.1930 Miloš Budík, Leštice

15.08.1930 Isidor Weinlös, Lvov

27.12.1931 Dr. Josef Rudolf Heindl, Praha

07.02.1932 JUC. Ladislav Gádor, Košice

17.04.1933 Wincenty Birkenmayer, Poznaň

04.08.1933 Viesler Jan Stanislawski, Lublín

04.08.1933 Vitold Vojnar, Pol. Těšín

Dátum značí den neštěstí. Prosíme, aby jste laskavě zariadil vše potrebné tak, že by sa hrbitov mohl už asi 20.VII. slávnostne otvárať pri príležitosti zájezdu francúzskych alpistov.


Tatranská komisia KČST v Novom Smokovci Otakarovi Štáflovi

28.03.1934

Pán Otakar Štáfl, akad. malíř, Poprad. Pleso

Symbol hřbitov

Jak jsme v našem včerejším dopise uvedli, blíží se termín otevření symbol hřbitova v Tatrách a dodatkem k tomu dovolujeme si Vám předložit následující otázky:

l/ hradíte náklad na zhotovení potřebných křížů?

2/ provedete na vlastní náklad úpravu terénu?

3/ máte povolení od lesní správy a okresního úřadu?

Očekáváme Vaší brzkou odpověď, ačkoli myslíme, že by bylo lépe tuto věc osobně s tatranskou komisi projednati. V tom případě mohl by jste se zúčastniti nejbližší schůze, která se koná v Popradě na nádraží v místnosti informační kanceláře. Račte nám oznámiti, který den by se Vám nejlépe hodil.

Prosíme s ohledem na blížící se termín zájezdu francouzských horolezců o urychlené vyřízení a znamenáme s turistickým pozdravem. Jednatel: předseda:


Otakar Štáfl Tatranskej komisii KČSTL v Novom Smokovci

02.04.1934

Vážení pánové,

k Vašim dopisům ze dne 27. a 28.III. dovolují siVám sdělit, že nemohu se dostavit do Vaší schůze, poněvadž nemohu z Prahy odejít, jsa zaneprázdněn prací. Poněvadž koncem května chci již odjet na Tatry, musím si nyní vše vyřídit, abych mohl pak položit zmíněný symbol. hřbitov. V té věci jednám s p. tajemníkem Lutonským. S nímž jsme se o všem dohodli.

Nejdřív tedy odpovídám Vám na Vaší otázku z dopisu dne 27. března, kde píšete, je-li možno slavnostně hřbitov otevřít asi 20.7.1934 při příležitosti zájezdu franc. alpinistů. Ano! Do té doby bude vše připraveno, aby mohl být hřbitov otevřen.

Na Vaše otázky z druhého dopisu zda hradíme náklad na zhotovení křížů a provedeme-li na vlastní náklad úpravu terénu, dovoluji si odpovědět, že o tom nebyla z moji strany žádná zmínka. Vždy se jednalo o to, že náklad ponese tatranská komise a budou k tomu účelu založeny fondy a sbírky. Nikdy mne to nenapadlo, že bych já, nebo my (Fiška - Štáfl) mohli nést náklad na zřízení hřbitova.

Ohledně sbírek k tomuto účelu, dovolím si tatranské komisi přednést moje návrhy. To tak nespěchá. Ohledně povolení od lesní správy - ještě je nemám. Ale tento týden domluvím vše s p. ředitelem Šimanem. Žádal, resp. informoval jsem o dvou místech. První pod Ostrvou, pod výtokem potoku z Popr. plesa a druhé místo na Drigantě, na svazích Patrie. (nad cestou přes Drigant). Pro toto místo dělaly se mi určité obtíže - myslím tedy, že přijde v úvahu místo druhé. Ještě však nemám definitivní odpovědi. Vyjednávám s min. zdravotnictví a s min. osvěty, aby dali k tomuto účelu nějaký obnos. Jak dopadne toto vyjednávání, nemohu ještě sdělit. Rovněž pracuji na skicách hřbitova, aby se mohla žádost s nimi předložit okresnímu úřadu. Rovněž návrhy na kříže mám již skoro hotové a čekám na návštěvu pána Lutonského, který příslušné návrhy pošle firmě, která kříže zhotoví. Není mi však dodnes známo, bude-li také současně na hřbitově postavena kaplička, mnou proponována, nebo bude-li postavena až dodatečně. V této věci prosil bych Vaší laskavou správu. Ujišťuji Vás, že vše do stanovené doby, t.j. asi kolem 20.7.1934, bude hotovo, račte slavnosti otevření hřbitova zařadit do slavností spojených se zájezdem franc. alpinistů. S turistickým Hoře zdar! O. Štáfl


Otakar Štáfl Alojzovi Lutonskému

14.05.1934

Milý pane tajemníku,

promiňte mi, že teprve dnes odpovídám na Váš dopis ze dne 30.IV.1934. Byl jsem mimo Prahu a pak mám tolik běhání a věcí, že neodpovím-li hned, prodlouží se to.

Tedy k Vašemu dopisu:

Nemohu Vám opravdu poraditi, co bychom, jakou výši měli požadovat. Snad by bylo nejrozumnější vzít za základ, co by stál kříž. Nevím, zač bude jeden. Ovšem, myslím i s nátěrem. To by snad bylo to jediné správné.

Ohledně toho finančního - nechávám vše na Vás, má-li to být účet u Legionbanky v Popradě, nebo vkladní knížka. To si musíte v té věci poradit sám, co by bylo pro Vás vhodnější. V těchto administrativních věcech zařiďte to tak, aby to byla pro Vás pokud možno nejvýhodnější, nejsnadnější manipulace.

Co se týče křížů, posílám Vám 2 moje skice, které jsem si v roce 1913 dělal na Dětvě. Výšku křížů ponechávám běžnou, tak jak se dělají. Ten pán, o kterém jste mluvil, ten vedoucí dřevařské školy v Turč. Sv. Martině, jistě bude vědět běžnou velikost. Ovšem počítejte, že od země musí přijít aspoň 1 m. Měl jsem také dvě fotinky, které jsme udělal a současně Vám je posílám. Na nich je dobře vidět, jak jsou udělány. Výška křížů může být odlišná - vyšší, nižší, širší nechtěl bych je mít stejné. Jak ve velikosti, tak i ve tvarech aspoň 3-4 typy. Polychromovat, barvit je budeme až na místě. Oni by je nám dodali jen čisté. Některé mohou být vyřezávány bohatěji a druhé jednodušeji. Jak se jim to hodí. Jen bych si přál, aby to nebylo uniformované, jako nějaký vojenský hřbitov.

Vezměte ty fotografie a ty dvě skice, rozjeďte se do Martina a hned to vše zmluvte, aby to začali dělat. Je již nejvyšší čas. Arch. Jurkovičovi jsem psal - bohužel mi ještě neodpověděl. Posílám mu současně s tímto dopisem Vám, ještě jeden dopis rekomandovaný. Nevím, ovšem, odpoví-li mi, nebo vlastně bude-li ochoten to udělat. Sdělím Vám během 3-4 dnů výsledek. Koho byste navrhoval aby to udělal, kdyby to nechtěl, nebo nemohl udělat Jurkovič? Na koho bych se měl obrátit zde v ústředí? Snad zde je nějaký architekt?

Co se týče místa. Nijak tvrdošíjně nestojím na tom, aby to místo bylo pod Popradským plesem. Je mi to jen proto příjemné, že by to bylo u ruky. Poněvadž stále tam bude něco potřeba opravovat a pod. To, že by tento hřbitov mohli považovat za podnik Popr. Pl. myslím, promiňte, že je vcelku nesmysl. Bylo by snad nejlépe, kdybyste tedy sám zajel do Hrádku, vyžádal si jednoho nebo dva pány, zavedl je na Drigant a pak na Popradské, požádal p. Fišku, aby Vás zavedl na to místo, co jsem já našel. Až se ti páni rozhodnou pro to či pro ono místo - já osobní zájem nemám. Jen soudím dle hovoru s p. gen. řed. Šimanem, který je proti místu na Drigantu. Není to ovšem směrodatné. Přijede na to, jak ho budou ti páni informovat. Ale dle přesvědčení mého, jsem nejdříve pro místo pod Popradským plesem a pak teprve pro Drigant, jsem však ochoten ujmout se práce i tam a dát to dohromady. Jak říkám, zajeďte do Lipt. Hrádku a domluvte se s nimi. Musí to být ovšem nyní urychleno, aby se dalo již pomalu začít na tom pracovat.

Já sám přijedu na Tatry začátkem června. Zítra v 11. hod. jedu k p. gem. řed. Šimanovi a budu hledět vše s ním definitivně smluvit. Budu mluvit pro Drigant a ještě zítra hned Vám sdělím dopisem, jak jsem u něj dopadl. Času na vše je tak "akorát". Je nutno se do toho teď nabourat stoprocentně. Bude tedy teď nejdřív na Vás, abyste zajel do toho Martina ohledně těch křížů, ostatek si nechte až po mém dopisu.

A co pán Šašinka, nepostavil by nám tu kapli? Odmítne-li mne Jurkovič. To je tedy asi vše, co jsem Vám chtěl sdělit. Pište mi co a jak, okamžitě odpovím. Teď to musíme trhnout. Ty přiloženy skice a foto příležitostně vrátíte. Srdečně Vás zdraví Váš O. Štáfl


Otakar Štáfl Alojzovi Lutonskému

15.05.1934

Milý pane tajemníku,

přišel jsem právě od gen. řed. Šimana. Poslal okamžitě žádost o propůjčení a povolení místa pro hřbitov. Buďto na Popradském nebo na Drigantě. On sám je proti místu na Drigantě. Ale přál bych si, abyste si vyžádal dva pány z Hrádku a prošel s nimi místo naDrigantě a pak na Popradském vzal p. Fišku, který by Vás dovedl na místo pod Ostrvou.

Podat okamžitě žádost na příděl dřeva na kapli. Návrh na kapli pošleme až po Jurkovičově odpovědi, eventuelně, neodpoví-li on, až po domluvení s jiným arch. Táto žádost by byla zásadní, návrh a množství dřeva, eventuelně nařezání, by se jim dalo dodatečně. Pán gen. ředitel říkal, že by to šlo udělat, že to dřevo a to nařezání by dali oni. Jenom brzo to tam dát, brzo to vypravit z Hrádku do ministerstva a mně sdělit číslo podání, abych to mohl zde urychlit. To je vše. Jsem Váš O. Štáfl


Alojz Lutonský Otakarovi Štáflovi

17.05.1934

Mistře,

děkuji Vám za informace, podle kterých jsem se dal do styku s Martinem a v nejbližších dnech tam odjíždím. Pro pokračování věci a styku s některými pozůstalými, kteří dali horolezcům desky, bylo by třeba, aby nám došel rozkaz od lesní správy odstraniti desky z nynějších míst. Buďte proto tak laskavý a zařiďte potřebné u p. gen. řed., aby se tak stalo. Návrh připojuji. Děkuji za laskavost, vyprošuji si Vaši další informace a slibuji, že brzy napíši zase více. S pozdravem [Alojz Lutonský]

P. S.

Vyfotografujte Váš návrh hřbitova, který jsem viděl u Vás. Zhotovili bychom pohlednice a tyto bychom hned pozůstalým při korespondenci předložili.


Alojz Lutonský Otakarovi Štáflovi

09.06.1934

Mistře,

žádosti na Ministerstvo byly odeslány 15.VI., ale zatím prošly jen instancí památkového úřadu, který je jako vždy proti. Mluvil jsem s inž. Sosíkem v Hrádku, který nám ochotně pomůže, je v Tatranské komisi též, ale potřebuje, aby neměl úřední výtky, aby žádosti byly řádně doloženy. Tedy prvá o místo pro hřbitov porostovým plánem a plánem hřbitova, druhá o dřevo plánem kostelíka, anebo aspoň skicou, aby mohli vypočítat, kolik dřeva chceme. Tedy Vás prosím o spolupráci. Na žádosti jsem napsal, že potřebujeme plochu 30 x 50 m. Buďte proto tak hodným a naskicujte dvojmo, co na tuto plochu a jak umístíme. Jde o přílohu k žádosti, která musí býti. Že jak si to potom na tom hřbitově umístíme, je druhá věc. Porostovou mapu obou míst zaopatřím při úterní schůzce s p. Polnischem z Vyš. Hágů. To by tedy bylo vybaveno.

K druhé žádosti o dřevo Vás prosím o vypracování jakési skice, aby se z ní dalo usoudit, kolik asi toho dřeva chceme. To je vše, o co Vás prosím. Je to:

- plánek chystaného hřbitova na ploše 30x50 m

- skica kaplice, aby nám určili, kolik dřeva chceme.

Pro kříže, když Martin neodpovídal, jsem si zajistil na Dětvě zrovna tři řezbáře, kteří kříže dělají. Od p. Lederera z Kladna čekám denně zprávu o ceně lítých tabulek na skály. Prvé peníze už se taky scházejí a tak by jakýsi začátek zde byl. Nyní na věci sedím a nepustím ji, dokud nebudeme míti organizační začátek za sebou, pak když budete v Tatrách, to už poženeme. Těším se na Vaše zprávy a podpisuji s pozdravem oddaný [Alojz Lutonský]


Otakar Štáfl Alojzovi Lutonskému

13.06.1934

Milý pane tajemníku,

není mi dost jasno, co vlastně ode mne chcete. Bude snad lépe, než abych Vám nakreslil plán hřbitova, když Vám pošlu fotografie té skice, co jsem namaloval. Můžete ty fotografie přiložit k žádosti. To snad bude účelnější.

Co se týká kostelíčku: Arch. Jurkovič mi vůbec neodepsal. Nechce-li to udělat, nebo nedostal-li moje dopisy, nevím. Poněvadž jsem dostal dnes dopis z ústředí, kde mi píši, abych urychlil vypracování návrhu kapličky, obrátil jsem se telefonicky na ústředí, nemají-li nějakého architekta, který by mohl návrh zhotovit. Dnes odpoledne zde byl architekt u mne. Vše jsem mu vyložil, dal materiál, dle kterého by mohl vše zhotovit. Dle slibu jeho přinese mi v pátek odpoledne skicu kostelíčku s výpočtem množství dříví, jež bude na něj třeba. Tedy v pátek odpoledne Vám tu skicu i s tím výpočtem pošlu. Rovněž fotografie mi zhotoví zítra, ve čtvrtek a ještě snad zítra, nebo také v pátek Vám je pošlu. Je tedy na vše již nejvyšší čas, aby se začalo s místem pracovat. Ať je to tam, či tam, musí se zřídit úzká cestička atd. Je tedy nejvyšší čas. Nevím, jestli se to do té doby dá vůbec udělat. Ještě mi laskavě sdělte:

1) kdy budou ty kříže hotovy

2) bude-li se také letos stavět kaplička. Musel bych mít také namalovaný ten obraz. Čekejte tedy ode mne ty věci v sobotu. Srdečně Vás zdravím a jsem Váš O. Štáfl Tu barevnou skici hřbitova Vám pošlu také.


Otakar Štáfl Alojzovi Lutonskému

15.06.1934

Milý pane tajemníku,

jak jsem slíbil, posílám věci:

1) 2 fotografie hřbitova

2) návrh (olej) na památkový hřbitov

3) návrh na kostelíček

4) plány na kostelíček

Prosím Vás sdělte mi laskavě, bude-li se kostelíček stavět letos. Musel bych sebou mrsknout s obrazem, aby byl hotový. Budete-li si něco přát pište. Jen v Hrádku vše urychlete, aby to bylo hotovo. Jsem Váš O. Štáfl


Otakar Štáfl Alojzovi Lutonskému

22.07.1934

Pane tajemníku,

čekám stále na číslo žádosti. Pošlete to brzo, abych mohl také již odjet. Píše mi dnes pán Fiška, že byla pochůzka po místě na ten hřbitov, a že byli jen páni na Drigantě a pod Ostrvu se ani nedostali. To je nesprávné, je nutno vidět víc míst a z těchto vybrat nejpříhodnější a nejlépe odpovídající. Již jsem Vám jednou o to psal, že je mi to jedno, jediný můj zájem na tom je ten, aby to místo [bylo] krásné a to, dle mého mínění, je pod Ostrvou. Ať se z toho jako ze všeho nedělá hned něco jiného, jako má být. Chcete-li ještě něco, dejte mi vědět. Koncem příštího týdne chci již jet. Srdečně Vás zdravím a jsem Váš O. Štáfl.


Otakar Štáfl Alojzovi Lutonskému

28.10.1934

Milý pane tajemníku,
teprve dnes se dostávám k odpovědi na dopis, který zaslala Tatr. komise dne 2.X.1934.
U p. gen. řed. Šimana jsem byl 26. t.m.
1. povolení hřbitova je podepsáno a sice místo pod Ostrvou.
2. Povolení dřeva na kapličku je také podepsáno. Zadarmo to prý dát nemohou, ale za 50 procent.
3. Co se týče této věci u p. min. předsedy, to ještě nemám černé na bílém, ale v několika dnech budu mít i to.
4. Mám ještě jistou akcí v Klubu alpinistů, ale o té Vám napíši až jak se rozvine
Akt z min. zemědělství jde již do balíku o těch věcech 1.) a 2.).
To víte, úřední cestou trvá déle, tedy v několika dnech to tam je. Račte si to zjistit telefonicky.
Zatím Vás i ostatní pány srdečně zdravím a jsem Váš O. Štáfl


Otakar Štáfl Tatranskej komisii KČSTL v Novom Smokovci

18.11.1934

Milí pánové,

k Vašemu dopisu ze dne 9. t. m. dovoluji si Vám sdělit, že není mojí vinou, že Státní správa statků a lesů povolila zřídit hřbitov pod Ostrvou. Rozhodne-li se st. sp. pro hřbitov jinde, je mi vcelku lhostejno. Já sám trvám na tom místě pod Ostrvou prostě proto, že je to jediné místo odpovídající určenému účelu. Na mne vznesla tatr. komise požadavku, abych nejvhodnější místo našel a staral se o to. To jsem už udělal. Chápejte mne, pánové, že to není můj osobní zájem, aby ten hřbitov byl u Popradského plesa. Jedná se mi o zásadu. Vždyť na tom Popradském věčně nebudeme my. Ale ten hřbitov bude stát tam na místě, které je pro ten účel jedinečné! Získáte-li místo jiné, které bude aspoň zčásti rovnocenné s tímto, je mi vcelku jedno. Jedná se mi v tomto případě jedině o věc a ne o osobní zájem. Srdečně Vás zdravím a jsem oddaný O. Štáfl


Otakar Štáfl Alojzovi Lutonskému

13.05.1936

Milý pane tajemníku,

teprve dnes jsem se dostal k p. kon. Maximoviči. Měl jsem tu výstavu Havlíčkovu, která mi nedovolovala vůbec žádnou jinou práci a hned po otevření výstavy jsem dostal furunkl, který se mi urobil na krásném místě v nose, měl jsem nos jak kachlák, ale konečně to už jsem překonal a dnes snad jsem již v pořádku. Hned dnes jsem jel k Maximovičovi, který mi řekl, abyste (Tatr. komise) poslali tuto žádost (na druhé straně o revizi přiložili k ní patřičné přílohy - ty, co Vám posílám zpět). Vyřídí to obratem. Slíbil mi, že ještě tentýž den Vám to vrátí vyřízeno. Pro jistotu však mi současně, až budete to posílat na ministerstvo, zašlete i dopis mne, budu ihned se nato u něj ptát a zařídím, aby to šlo obratem nazpátek, teď je úterý, ve středu můžete mít celou věc v suchu. Jak jste se rozhodli o tem plakátě? Četl jsem v "Letem světem", že bude ten plakát Korinův, nebo jak se jmenuje. Je to ale chyba, poněvadž je špatný.

Napište mi co a jak je a dejte mi ihned vědět, kdy pošlete tu žádost na ministerstvo. Srdečně Vás zdravím Váš O. Štáfl

Na druhej strane listu:


Ministerstvu školství a národní osvěty Praha

(V/1 pátý odbor)

Připojujíce správy o povolení a zřízení symbol. hřbitova pod stěnou Ostrvy (popsat to blíže) žádáme o revizi stanoviska státního referenta pro ochranu památek ze dne 15.II.1935, č.j. 2435/35 a zároveň prosíme o souhlas k výstavbě kapličky dle přiloženého návrhu z června 1934. Táto kaplička je vhodně krytá starými limbami,taky bude viditelná jen z těsné blízkosti. Prosíme o laskavé vybavení, pokud možno obratem, poněvadž (a nyní vypsat, že to bude vlastně stěžejní bod tatranského týdne).


Alojz Lutonský Otakarovi Štáflovi

14.05.1936

Mistře,

vím velmi dobře, že jste snad byl doposud zaměstnán Havlíčkovou výstavou, ale protože čas pokročil, útočím zase já a tak se na mně nehněvejte. Nemám zprávy o tom, jak jste dopadl u konz. Maximoviče. Pro Vaši informaci oznamují, že jsme zatím pro všechny případy připravili návrh kapličky nový (inž. Vosyka), abychom se symbolickým hřbitovem nepřišli pozdě, protože [je] již nejvyšší čas, abychom začali stavět. Sníh je dole a práci nutno zadat. Posílám Vám pro informaci plán i s návrhem rozpočtu. Kaplička by v tomto případě stála asi 5 000,- Kč. Co na návrh říkáte a vyhoví-li rozměrům Vašeho obrazu? Prosím, nahlédněte do plánů a obratem je vraťte na naší adresu i s připomínkami. Chci totiž, aby v sobotu byla znovu v Tatranské komisi, aby se do 14 dnů začalo s prácemi. Přípravy dosti dobře pokračují, jen kdyby páni podnikatelé byli hybnější a nebáli se o každou korunu. Na Štrbském Plese asi jediné divadlo musí vypadnout, protože není nikoho, kdo by jej financoval (asi 20 000,- Kč). Podobně hoříme i s osvětlením pro jeho nákladnost, ale ostatní předběžně by bylo. Pro dnešek končím a těším se na Vaší obratnou zprávu, zda byste se změnou plánu souhlasil. Pozdravují Vás úpřimně, prosím tlumočiti uctivé pozdravení milostivé paní a jsem

Váš oddaný [A. Lutonský]

P.S.

Matica slovenská v Turč. Sv. Martině vydala knihu inž. Ivana Houdka Historie Vysokých Tater za Kč. 21,- a pěkně v ní vzpomíná Houdek i Vaší práci v Tatrách. Dopis tedy již nezadržím. Děkuji za dnešní Vaší zprávu o návštěvě u p. konz. Maximoviče. Jakmile vrátíte připojený návrh s poznámkami, provedeme buď žádost o revizi aneb schválení nového návrhu, který by byl lacinějším. Novým předsedou Tatranské komise bude p. okresní náčelník Michal [Havier] Haviar z Popradu a tedy doufejme, že i takto věci pomůžeme. Plakát má býti skutečně Kosinův, ale doufám, že v detailech budete nápomocen, zvlášť pokud jde o prospekt všech podniků, kde bych rád viděl i kus hřbitova a jiné. Doufám však, že do té doby se setkáme, protože koncem května mám cestu do Prahy. Váš [A. Lutonský]


Otakar Štáfl Alojzovi Lutonskému

15.05.1936

Milý pane tajemníku,

tedy naše dopisy se téměř křížily. Pro tuto kapličku zvenčí bych byl, docela se mi líbí. Není to ovšem kaplička typu podtatranského. Ono ovšem vlastně podtatranský typ žádný není vůbec. Tohle je typ spíše náš, český. Ale konečně se mi líbí a hlavně je to laciné a vyhoví to zcela účelu. Obraz je 145 x 200 bez rámu. Tedy by tam šel pohodlně. Dejte mi vědět co a jak a zařídím vše, neměl jsem opravdu ani trochu času. Měl jsem hon, že jsem takový neměl nikdy předtím. Ale nyní udělám vše co nejdříve, jen sem přijeďte a domluvíme se, eventuelně pište. A napište mi, co bude s ostatním programem. Nejsem nyní vůbec informován. Srdečně všechny i Vás zdraví O. Štáfl


Otakar Štáfl Alojzovi Lutonskému

18.02.1937

Milý pane tajemníku,

dnes jsem dostal dopis od klubu ČST ze Smokovce. Není mi však dost jasný. Snad klub českosl. turistů převzal správu Symb. hřbitova a Tatranská komise? Na žádost v prezídiu min. rady se zeptám jak to stojí, eventuelně, bude-li záhodno, snad budete muset poslat žádost novou. To zjistím v nejbližších dnech. Co dělají slíbené fotografie, abych mohl dodělat obraz? Čekám na ně, slíbil jste mi, že je dostanu do 14 dnů a zatím je to již nejméně dva měsíce.

Rád bych s Vámi promluvil, přijedete-li do Prahy, navštivte mne. Jen mi zjistěte, kdy asi. Dále jste mi slíbil, že mi pošlete opisy jednání začátečního, týkající se hřbitova. Rád bych napsal článek do připravované edice k otevření. Čas utíká, je třeba to připravit dříve. Napište mi o tom, jak si u Vás tu edici představují, udělám potom grafický návrh a dáme si udělat rozpočty. Prostě, je nevyšší čas na všechno. V květnu bych rád přijel do Tater to dodělat. Čekám na Vaše správy. Klubu ve Smokovci poděkujte za dopis, který mi poslali. Srdečně Vás zdravím a čekám Vaše správy obratem Váš O. Štáfl


Otakar Štáfl Alojzovi Lutonskému

04.03.1937

Milý pane tajemníku,

Nemyslete si, - že nepíši-li - že jsem zapomněl. Slíbil mi pán min. př. Hodža, že nějaké prachy nám dá na hřbitov. Budu s ním mluvit příští týden, budu hledět, aby to již co nejdříve bylo zařízeno. Buďte bez starosti - slíbil mi, že se postará - pokud bude moci - abych sehnal pro ten účel prachy - a seženeme je!. Srdečně Vás zdraví O. Štáfl

Vlasta se Vás ptá - má-li Vám ty fotografie, co jste ji půjčil - poslat, anebo prý přijedete-li do Prahy.


Alojz Lutonský Otakarovi Štáflovi

Lipt. Mikuláš 14.10.1941

Milý mistře,

V neděli na Václava jsem byl s rodinou u Fišků. Zastavil jsem se po delším čase opět na Symbolickém cintoríne, který jsem naposledy viděl dávno před slavnostním otevřením. Kromě starého zařízení našel jsem tam desky Hůlovy, Franzovu, Bachledovu a rovněž vrtuli z letadla kpt. Löflera. Vnitro kapličky je vyloženo dřevem. Poskytlo již místo desítkám podpisů, protože snad nedopatřením nebyly tam dány vizitky a tužka na těžítku zůstala. Místo rezervované pro Vámi zhotovený obraz je prázdné a dle všeho snadno by prázdným zůstalo. Rám dle rozměru Vašeho obrazu čeká také. Bylo by přece jen dobře umístiti jej do kapličky. Hovořil jsem s mnohými a není nikde překážek. Prosím Vás tedy o správu, zda jste nezměnil původní rozhodnutí a věnování. V kladném případě opatřete papíry, které dovolí vývoz obrazu do ciziny. Na zdejších úřadech opatřím podle Váších sprav doklady pro dovoz. Jakmile obraz bude u mně uvidí jej všichni ti, kteří o něm již hodně a mnoho různých věcí slyšeli, ale kteří jej ještě vůbec neviděli. Zima je dost dlouhá, abychom do jara jakmile se zjeví prvý šafrán pod sněhem, obraz měli na hřbitově v kapličce. Jsem snad trvaleji připoután mezi zedníky a to mně snad umožní dokončit postupně vše, na čem jsme spolu pod Ostrvou pracovali. Doufám, že po přerušení práce budou postupovati tak, aby dílo nezůstalo opuštěno.

Pozdravuji upřímně milostivou paní i všechny, kteří s námi kdysi pracovali, těším se na Vaše správy a jsem Váš oddaný [Alojz Lutonský]


Alojz Lutonský Otakarovi Štáflovi

Hanušovce nad Topľou 02.10.1942

Veľactený pán správca,

14. októbra bude desať rokov od toho času, ako bol daný priamy podnet k výstavbe tatranského Symbolického cintorína.

Čas sa míňa a kedysi chystaná publikácia o budovaní a stavbe cintorína nevyšla a ktovie, či výjde. Zozbieral som z poznámok aspoň dáta o tom, kedy ktorý horolezec a lyžiar v Tatrách zahynul a rád by som týchto niekoľko stránok nechal vytlačiť a poslal známym k 1.XI.1942.

V smokovskom archíve KSTL pri odbore v Jánošíku máte tri perokresbové štočky kresieb O. Štáfla. Dve kresby (jedna kríže, druhá kaplnka) boli vydané na pohľadniciach, tretia je zmenšenina kaplnky a bola odtlačená na obetinách (= tlačené navštívenky, na ktoré sa mali darcovia príspevkov do pokladničky podpisovať. Pozn. Ľ.R.), ktoré boli v kaplnke.

Rád by som tieto tri štočky zaradil do mojich stránok, aby to malo grafickú úpravu.

Obraciam sa na Vás preto so zdvorilou prosbou, aby ste mi tieto tri štočky láskavo zapožičali, rád Vám ich potom vrátim, hneď po upotrebení. Bol by som Vám vďakou zaviazaný, keby ste mojej prosbe mohli vyhovieť do 15.X., aby práca bola zavčasu hotová. Dúfam, že i pri tohoročnej dušičkovej slávnosti na cintoríne vence položíte, ďakujem Vám už vopred za pomoc a ostávam s pozdravom Váš [Alojz Lutonský]


KSTL v Novom Smokovci Alojzovi Lutonskému

Nový Smokovec 24.10.1942

K Vášmu ct. listu zo dňa 2. t. m. oznamujeme Vám rozhodnutie predsedníctva nášho odboru:

Nielenže nemôžeme vyhovieť Vašej žiadosti o požičanie štočkov symbolického cintorína, ale Vás týmto upozorňujeme, že akúkoľvek publikáciu o cintoríne je oprávnené vydať len Ústredie KSTL, alebo odbor v Smokovci, pod jehož patronát cintorín patrí. Túto odpoveď dávame na vedomie Ústrediu KSTL. Na stráž!

Ing. Lojzo Janza, predseda Miloslav Slavík, tajomník


Eugénia Vyskočilová Alojzovi Lutonskému

21.3.1948

Vážený pane Lutonský,

byla jsem velmi potěšena Vaší obsáhlou publikací, vřele Vám děkuji za její zaslání Oživlo ve mně mnoho vzpomínek na krásné a nezapomenutelné chvíle v Tatrách. Jsem ráda, že jsem podle svých sil mohla též přispět k uskutečnění díla Štaflova, myslím však, že mou skrovnou spoluprácí příliš jste přecenil, věnovav jí tak významnou stať. I za ní Vám upřímně děkuji. Těším se již nyní, že se opět v Tatrách setkáme. Upřímně Vás pozdravuje Gena Vyskočilová