BOCATIUS, JÁN (1568-1621)

Iná literatúra - Latinská poézia
Tlačiť
Básnik, diplomat, historik, pedagóg pôvodom Lužický Srb. Narodil sa v nemeckom Wetzschau, študoval na nemeckých stredných a vysokých školách. Na Slovensku od 1591. Učiteľ na viacerých miestach, aj na Spiši. Rektor mestskej školy v Košiciach 1599. Poeta laureatus caesareus. Povýšený do šľachtického stavu 1598. Najvýznamnejšia zbierka: Hungaridos libri poematum V [Päť kníh uhorských básní], v ktorej vyšla aj prvá známa báseň o Spišských horách, Tatrách. Báseň má formu listu adresovaného Adamovi Kunischovi do Kežmarku. Bocatius zomrel v Uherskom Brode.

1. Výlet na Spiš

Adamovi Kunischovi, 1599

Už som ti, Adam, hádam bol povedal, že ako chlapec
O tvojich rodných horách počul som nejednu zvesť.
Užasol som, že v lete, keď slnko je v znamení Leva,
Padajú tuhé mrazy na vašu pôdu z tých hôr.
Končiare k hviezdam sa pnú - len Atlas vraj podobne tróni -
A aj v páľave slnka večný sa trblieta sneh.
Z vysokých štítov sa rútia vraj ohromné priezračné prúdy
A mnohé pramene skáču cez chrbty obrovských skál,
V bohatých bystrinách stále sa hemžia blýskavé ryby
A v dolinách si stavia príbytok početný ľud.
Na tvojich horách rastie vraj toľko liečivých bylín,
Koľko by sotva mohlo na poliach Indie rásť.
Často som sníval, že raz mi Stvoriteľ dožičí uzrieť
Na vlastné oči tie divy, čo by som velebiť chcel..
Ale aj keď si mnohí už spravili výlet ta k horám,
Ja dosiaľ nemal som možnosť navštíviť, kochať sa v nich.
A keďže poúčam mládež a snažím sa dobre ju učiť,
Musím už vidieť ten zázrak - cítim: je najvyšší čas.
Pretože Erigonin pes veľmi už praží a nechcem,
Aby sa v ohnivej páli pomiatol azda môj um,
Konečne som sa schystal a s mnohými mladými ľuďmi
(nech nám pomáha Kristus) vydám sa na cestu k vám.
Keď uvidí sám Titan, že vracia sa na svojej dráhe,
A keď nám mesiac august ohlási piaty svoj deň,
Voz, ktorý som si najal, ma zavezie do končín Spiša.
Takže ma v LEVOČI nájdeš na sklonku oného dňa.
Ak nemáš inej práce, nuž prosím ťa, drahý môj Kuniš,
Sprevádzaj moje kroky, ukáž mi otcovský kraj.

(Z latinčiny preložil Vojtech Mihálik)

In: Krajina pod Tatrami : básnický zemepis Slovenska. - Zost. Štefan Moravčík. - Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1985, s. 157. - Kruh milovníkov poézie.

Nemo profeta in sua patria - nikto nie je prorokom vo svojej vlasti.