Tatry v literatúre

Digitálna knižnica

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

RIZNER, ĽUDOVÍT VLADIMÍR

Tlačiť

1. Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900

Výber slovenských a českých prameňov

Texty modro označených záznamov sa nachádzajú v digitálnej knižnici abecedne pod menom autora

Heslo: Karpaty. Malé Karpaty. Tatry. Fatry

Adlatus, Zkúsenosti a dojmy. Narodnie Noviny 1890, č. 97, 98, 103.

Ambrož, V., Ve Vysokých Tatrách. Moravan. Kal. na r. 1885.

Bella, Štefan, Výlet na liptovský Kriváň. Narodnie Noviny, XXVII, 1896, s. 44.

Béňa M., Tatranskými hvozdy. Květy XIX, 1897, s. 496-514.

Brechler, V. Karpatská krajina. Dle skutečnosti kreslena. Světozor, XIV, 1880, č. 46, S obr.

Dědeček, J., Ke štrbskému jezeru. Črta z výletu na Slovensko. Ruch VIII, 1886, č. 28

Dobšinský, P., Vysoké Tatry. Náčrtky miesto-, prírodo- i cestopisné. Slovenské Pohľady IV, 1884, s. 246-269.

Dobšinský, P., Na temeni Kráľonosa. Narodnie Noviny XV, 1884, č. 63-65.

Drenčanský, Slavoj K Tatre. Lipa III, 1864, s. 347.

Drož, K., Bouře v Tatrách. Nár. Listy 1890, č. 46,

Drož, K., Kresby ze slovenského Podtatří. Světozor XXXI, 1897, č. 34.

Drož, K., Kriváň. Cestopisný obraz. Osvěta XX, 1899, s. 710-720.

Drož, K., Okolo Tater. Květy XX, 1898, s. 515-529; 563-586; 722-735.

Drož, K., Polský hrebeň. Taterská kresba. Zlatá Praha VII, 1890, č. 41-43.

Drož, K., Tatry. S 37 obrazy od prof. Valeria Eljasze a Frant. Zvěřiny. Ružomberok, 1897.

Drož, K., V tatranské hájovně. Nár. Listy 1892, č. 295.

Dumný, M., K prírodopisu Tatier. Pešťb. Ved., VI, 1866, ž. 86.

Dumný, M., Na skalách Tatry. Sokol VIII, 1869, s. 205.

Dumný, M., Výlet na Kriváň r. 1861. Nevädze II. Skalica, 1870.

Dušan, V., Zápisky cestujícího po Slovensku r. 1846. Poutník II, 1847, s. 171-182. [Autorom je český medik Lambl, Dušan]

Fejérpataky, K., Cesta na Kriván. Hronka II, 2, 1837, s. 109-113.

Finberka, J.V., Tatry. Nár. Listy 1898, č. 276.

Furdek, Št., Štrbské pleso. Jednota. Kal. 1897, s. 22. S obr.

Graichmann, J., Hrôza Tatier. Básnické spisy I, 1890, s. 136.

Graichmann, J., Kliatba Tatier. Básnické spisy I, 1890, s. 287.

Graichmann, J., Kriváň. Básnické spisy I, 1890, s. 133.

Graichmann, J., Noc pod Tatrami. Sokol I, 1862 č. 3

Graichmann, J., Velikáni Tatier, Sokol I, 1862 č. 3, s. 131

Hálek, Děvče z Tater. Pohorská idyla. Květy VI, 1871, č. 7-9.

Hermann, Ign., Ke Štrbskému plesu. Světozor XXVI, 1891, č. 43-44.

Chalupa, Fr., „Lesné" údolí v Karpatech. Světozor VIII, 1874, č. 16.

Chalupka, S., Večer pod Tatrou. Plody. Prešp. 1836, s. 19.

Chodounský, K., Na horách. Upomínky z Alp a Tater. Praha, 1893.

Jančo, J., Lúka na Kriváni. Povesť. Orol IV, 1875, č. 10-12.

Jančo, J., Kráľ Tatier. Orol IV, 1873, s. 200

Jansa, V. Lomnický štít. Zlatá Praha VI, 1899, č. 23.

Klemensová, B., Vychádzka do Vysokých Tatier. Ženské listy XI, 1883, č. 1-3.

Konrád, K., Tatra. Obzor (Brn.) VIII, 1885, č. 16.

Kořán, J. J., Horalé Karpatští. Obrázek národopisný. Květy, 1866, č. 20.

Kořenský, J., V tatranských horách. S obr. Budečská zahrada. XVI, 1885, I, č. 7-9.

Križko, P., Slovenské miestne názvy. Slovenské Pohľady XII, 1892.

Križko, P., Tatry. Sokol V, 1866, č. 3

Lesický, R., Touha po Tatrách. Obzor (Brn.) VIII, 1885, s. 281.

Lichard, D., Z topografie Malých Karpatov. Letopis Matice slovenskej VIII, 1871.

Lojko-Tisovský, Ponad Tatrami. Vybrané básne a rozprávky. Skalica 1871.

Mikulec, F., Loučení se s Tatrou. Obzor (Brn.) XL, 1889, s. 278.

Místecký, F., Pod vrchy tatranskými. Obzor (Brn.) V, 1889, s. 277.

Mišík, Št., Slovenské a nemecké mená v spišských Tatrách. Čas. MSSP II, 1899, č. 5.

Mokrý, O., Z Tater. Květy IV, Kn. VIII, 1882, s. 486-490. S obr.

Pakosta, V., Tatranským štítům. Zlatá Praha IV, 1886, č. 45.

Pazourek, J., Letem po Tatře. Květy XIII, 1891, s. 582-598.

Pečka-Místecký, Mořske oka. Obzor (Brn.) VIII, 1885, č. 19.

Pečka-Místecký, Pod vrchy tatranskými. Obzor (Brn.) V, 1882, č. 17.

Pepkin, D. S., Kriváň. Poesie, I, 1876, s. 41 a 44.

Pinkas, O., Z mého výletu na Vysoké Tatry. Světozor VII, 1873, č. 2-6.

Podtatranský, Na Kriváni. Narodnie Noviny XIV, 1883, č. 147.

Podtatranský, Štrbské pleso večer. Narodnie Noviny XX, 1889, č. 92.

Pokorný, R., Z potulek po Slovensku I-II. Praha I, 1883, II, 1885. [Liptov, Spiš aj jednotlivé mestá obce]

Rudný, Prokop, Obrazy z polských a slovenských Karpat. Obrazy Života II, 1860, č. 2-4.

Russel, Fr. V., Čierne a biele pleso. Orol II, 1871, č. 1.

Ružička, P., Na Tatry a na Moravu. Čas. Tur. VIII, 1896, č. 9 a 10.

Ružička, P., Výlet na Tatry. Čas. Tur. VI, 1894, č. 7 a 8.

S., Pomník na Kriváni. Časopis MSSP, II, 1899, č. 4.

Sasinek, Fr. V., Karpaty a Tatry. Tovaryšstvo II, s. 47-49.

Sasinek, Fr. V., O pôvode mena Karpatov. Dej drievnych nár. Uhorska. Skalica 1867.

Sasinek, Fr. V., Tököli pod Bielou horou. Skutočná udalosť. Nár. Kalendár (Mat. Slov.) 1866, s. 209-230.

Stodola, K., V centrálnych Tatrách. Slovenské Pohľady XIX, 1899, s. 266-275; 338-345.

Šedý, Ed., Prvý den v Tatrách. Úryvek z Tatranské cesty. Čas. Tur. III, 1891, č. 2, 3.

Šedý, Ed., Štrbské a Popradské pleso. Čas. Tur. V, 1893, č. 4.

Škultéty, J., V našich horách. Narodnie Noviny XIII, 1882, č. 62.

Tisovský, Ponad Tatrami. Sokol VI, 1867, č. 6.

Truchlý, Št., Podhalania a Podhale (Poľskí horali Tatranskí). Tovaryšstvo II, 1895, s. 157-166. S obr.

Uram, H., Výlet ku Štrbskému plesu. Orol V, 1874, č. 9.

Vajanský, Pomaďarčené Tatry. Narodnie Noviny IX, 1878, č. 139.

Vajanský, Štrbské pleso. Černokňažník IX, 1884, č. 9.

Vajanský, Tatry a slovenské more. Narodnie Noviny XIII, 1882, č. 85-87.

Vajanský, Výlety tatranské. Narodnie Noviny XV, 1884, č. 87, 90, 91.

Vraný, V., Na Gerlach. Slovenské Pohľady I 1881, s. 415-422.

Vraný, V., Tatranská elégia. Orol XI, 1880, s. 284.

Zechenter, G. K., Výlet do Tatier. Orol IV, 1873, č. 5-7.

Výber záznamov z ďalších hesiel vzťahujúcich sa k podtatranskému regiónu (Liptov - Spiš - Orava)

 

Dobšinský, P., O kultúrnych ústavoch. Slovenské Pohľady V, 1885. [Kežmarok, Strážky]

Drož, K., Ve Smokovcích. Světozor, XXXI, 1897, č. 32-33.

Fejérpataky, K., Stav Liptovské st. v Pannonnii pod Tatrami r. 1834 až do polovoce 1835. Květy II, 1835, s. 414.

Konček, J., Cesta po Spiši a Liptove. Priateľ Šk a Lit. I, 1859, č. 24

Križko, P., Ján literatus, notár liptovskej stolice, pôvodca nepravých výsadných a iných verejných listín. NN VII, 1876, č. 109.

Križko, P., Liptovské listiny. SL VI, 1882, s. 61-70; 249-251.

Květnický, J., Liptovští Slováci. Budečská Zahrada XI, 1879, č. 3. S obr.

Lanštiak, A., Ráno pod Křiváněm. Jitřenka, 1840, s. 21.

Miloslava, Opis Liptova. Nitra IV, 1847, s. 26-51. [Lehocká, Johana Miloslava]

Podtatranský, Kronika liptovsko-sv.-mikulášska z rokov 1848-1849. SP XV, 1894, s. 443-448.

Podtatranský, Z Mikuláša do Tisovca. Nástin cestopisný. NN XXI, 1890, č. 112. [Aj o Poprade]

Táborský, Frant., Tatranské znělky (Ranní oběť. Deštný oblak. Mluva skál. Vodopád Lesné). Zora I, 1882, č. 7.

Táborský, Frant., Tatry. Koleda IV, 1879, č. 20

Táborský, Frant., V Tatrách. Koleda IV, 1879, č. 32

Táborský, Frant., Z pouti slovenské. Osvěta XIII, 1883, s. 38

Uram, Sväto-mikulášsky Hušťák. Dom. Kal. 1886, s. 63-64.

Vraný, V., Odplata. Črta z dejín mesta Kežmarku. Tranovský ev. kal. Na rok 1898, s.67-68

Xxx Hospodárska výstava v Poprade. O IX, 1871, č. 14.

Xxx Karpatské museum v Poprade. O XIX, 1881,s. 284.

Xxxx Lázně šmekské pod Karpaty. Světozor VIII, 1874, č. 19.

 

 

In: Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900. - Turčiansky Sv. Martin : Matičná správa, 1929, 1931, 1932, 1933, 1934. Zv. I-VI.


 


Copyright © 2020 Tatry v literatúre. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.