Tatry v literatúre

Digitálna knižnica

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Úvod Slovenská literatúra Literárnohistorická literatúra BARÁTHOVÁ, NORA (1944-) - Strana 3

BARÁTHOVÁ, NORA (1944-) - Strana 3

Tlačiť
Obsah článku
BARÁTHOVÁ, NORA (1944-)
Obraz dejín Spiša v literatúre
Literatúra o Spiši
Celý článok

LITERATÚRA O SPIŠI

1. Najstaršia história Spiša

 • Cecko - Kubernát, František: Medenou stopou. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo 1978
 • Cecko, Kubernát, František: Rysie kože. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo 1981
 • Dvořák, Pavel: Odkryté dejiny - Prví ľudia v Československu. Bratislava, Pravda 1980 (kapitoly Hľadanie československého paleolitu a Poklad gánovského hrádku)
 • Dvořák, Pavel: Dávnoveké Slovensko. Bratislava, Pravda 1974 (kapitoly Trójska vojna a Výrečné mlčanie Spišského hradu)

2. Spiš v 10. - 12. storočí:

 • Granč - Cselényi, Ladislav: Pád anjela. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo 1967

3. Spiš a Tatári (1241-42)

 • Dvořák, Pavel: Odkryté dejiny - Staré Slovensko. Bratislava, Pravda 1975 (kapitoly Tatári na Slovensku a Môj dom - môj hrad)
 • Vojtáš, Matej: Tatárska pohroma. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo 1970

4. Spiš v 15. storočí:

 • Jirásek, Alois: Bratstvo III. Bratislava, SKVL 1954
 • Štiavnický, Ján: Januš z Braniska. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo 1974

5. Spiš v 16. - 19. storočí

5.1   Vojna Kežmarku s Levočou
 • Granč - Cselényi, Ladislav: Lukáš Havran. Bratislava, Mladé letá 1961
 • Hajnóczy, József: A késmárki bíró lánya. Igló 1920
 • Szombathy, Viktor: Két kard - két oroszlányi (Budapest?)
5.2   História Levoče
 • Hain, Caspar: A löcsei kronika. Löcse 1910 - 1913
 • Jókai, Móricz: Levočská biela pani. Bratislava, Tatran 1966
 • Mikszáth, Kálmán: Čierne mesto. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1962
 • Milčák, Ján: Pavol rezbár. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo 1977
 • Pastorello (Cehula, Jozef): Vojna richtárov. Trnava, Spolok sv. Vojtecha 1949
 • Sopko, Július: Kroniky stredovekého Slovenska. Bratislava, RAK 1995 (kapitola Sperfoglova kronika)
 • Zúbek, Ľudo: Skrytý prameň. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1963
5.3   História Kežmarku
 • Baráthová, Nora: Muž, ktorý kráčal za smrťou. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo 1975
 • Baráthová, Nora: Aj zradcom sa odpúšťa. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo 1980
 • Baráthová, Nora: Nepokojné mesto. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1981
 • Baráthová, Nora: Nad Kežmarkom vietor veje. Bratislava, Tatran 1990
 • Baráthová, Nora: Tak sme žili. Kežmarok, Vyd. Lipták 1996
 • Jókai, Mór: Az apja fia. Budapest 1930
 • Uhorský Simplicissimus. Bratislava, SVKL 1964
 • Weisser, Róbert - Bene, Bruno: Jakob Kray. Jahresbericht des evangelischen Distriktual - Realgymnasiums A.B. in Kežmarok 1933/34
5.4  História iných miest a mestečiek
 • Bel, Matthias: Hungariae antiquae et novae... Prodromus. Norinbergae, Vyd. Monath 1723
 • Hain, Caspar: A löcsei kronika. Löcse 1910 - 1913
 • Kovalčík, Vlastimil: Na severnom prahu. Bratislava, Tatran 1983
 • Kovalčík, Vlastimil: Pod erbom severu. Bratislava, Hojnica 1999
 • Krúdy, Gyula: Podolinské strašidlo. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1977
 • Mikszáth, Kálmán: Čierne mesto. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1962
 • Nižnánsky, Jozef: Spišské tajomstvo. Bratislava, Tatran 1968
 • Pastorello (Cehula, Jozef): Vojna richtárov. Trnava, Spolok sv. Vojtecha 1949
 • Sopko, Július: Kroniky stredovekého Slovenska. Bratislava, RAK 1995 (kapitola Sperfoglova kronika)
 • Zechenter - Laskomerský, Gustáv: 50 rokov slovenského života I.-II. Bratislava, Tatran 1974
5.5   História Vysokých Tatier
 • Baráthová, Nora: Hviezdy nad Tatrami. Kežmarok, Vyd. Lipták 1995.
 • Baráthová, Nora: Študent. Bratislava, Mladé letá 1991 (Hviezdoslavove štúdiá v Kežmarku)
 • Bohuš, Ivan - Houdek, Ivan: Osudy Tatier. Bratislava, Šport 1976 Bohuš, Ivan: Na každom kroku kameň. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo 1986
 • Bohuš, Ivan: Tatranský kaleidoskop. Martin, Osveta 1977
 • Bohuš, Ivan: Tatry očami Buchholtzovcov. Martin, Osveta 1988
 • Przerwa - Tetmajer, Kazimír: Legenda Tatier. Bratislava, SVKL 1964
 • Uhorský Simplicissimus. Bratislava, SVKL 1964

6. Osobnosti, žijúce na Spiši

 • Baráthová, Nora: Neľutujem, že som milovala. Bratislava, H&H 1998 (Ján Chalupka a Babetta von Wieland)
 • Brtáň, Rudolf: Vrúcna ľúbosť. Bratislava, Tatran 1984 (Ján Chalupka a Babetta von Wieland)
 • Čulen, Konštantín: Slovenské študentské tragédie. Bratislava, Slov.liga 1935
 • Ďurovič, Ján: Kežmarská láska Jána Chalupku. Lipt. Mikuláš, Tranoscius 1944
 • Fejérpataky - Belopotocký, Gašpar: Vlastný životopis. Bratislava, Tatran 1975 (štúdiá v Kežmarku)
 • Hendrich, Jozef: Ako sa kedysi na Slovensku študovalo. Martin, Matica slovenská 1937 (Spomienky Jána Francisciho a Ján Kalinčiaka na štúdiá v Levoči, Jána Seberíniho a Sama Tomášika na štúdiá v Kežmarku)
 • Hronec, Ondrej: Rovnica o jednom známom. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo 1989 (Jur Hronec)
 • Hviezdoslav v kritike a spomienkach. Bratislava, SVKL 1954 (aj o štúdiách Hviezdoslava v Kežmarku)
 • Izák, Ľudo: Tajný spolok Mor ho! Praha, Mazáč 1929
 • Kret, Anton: Portrét panny Babetty (divadelné pásmo)
 • Rázus, Martin: Maroško študuje. Martin MS 1946 (štúdiá v Kežmarku)
 • Scholcz, Fridrich: A Tátra alatt. Késmárk, Vyd. Sauter 1903 ( Alexander Petöfi v Kežmarku)
 • Stodola, Ivan: Bolo ako bolo. Bratislava, SVKL 1965
 • Szabó - Szentmihályi, Mária: Emberé a munka. Budapest, Singer-Wolfner 1942 (Hugo Stenczel, riaditeľ kežmarského lýcea)
 • Štrelinger, Peter (neuvedený spoluautor Tomáš Winkler): Kto proti osudu I. Bratislava, Tatran 1976 (Ján Chalupka a Babetta von Wieland)
 • Valehrachová, Margita: Kúzelník spod Kahlenbergu. Bratislava, Mladé letá 1967 (Jozef Maximilián Petzval)
 • Weisser, Róbert: Der Weg in die Fremde. Jahresbericht des evangelischen Distriktual - Realgymnasiums A.B. in Kežmarok 1932 - 1933. Kesmark, Vyd. Sauter 1933 (Václav Johannides a profesori kežmarskej školy v časoch protireformácie)

7.  Povesti:

  • povesti o Vysokých Tatrách,
  • povesti o spišských hradoch,
  • povesti o jednotlivých spišských mestách a mestečkách.
 • Baráthová, Nora: Tri povesti o kežmarskom hrade. Kežmarok, Podtatranské múzeum 1997
 • Domasta, Ján: Povesti o slovenských hradoch I. - IV. Banská Bystrica, Stredoslovenské vydavateľstvo a Martin, Osveta 1967 - 1974
 • Gašparíková, Viera: Povesti o zbojníkoch zo slovenských a poľských Tatier. Bratislava, Mladé letá 1979
 • Grosz, Alfréd: Sagen aus der Hohen Tatra. München, 1971
 • Huska, Miroslav, A.: Skalný hrad na Kriváni. Bratislava, Mladé letá 1972
 • Janota, Ľudovít: Slovenské hrady I. - III. Bratislava, Nakladateľstvo Slovenskej ligy 1937 (povesti o hradoch Gelnica, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Markušovce, Plaveč, Spišský hrad a Spišský Štiavni).
 • Majerík, Viktor - Glocko, Peter: Šťastenko. Bratislava, Mladé letá 1970
 • Marec, Anton: Zlato pod Kriváňom. Bratislava, Mladé letá 1991
 • Matonoková, Erika: Povesti z Osturne. Prešov, Vyd. RE-PRO-MA 1996
 • Štiavnický, Ján: Richtársky tanec. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo 1977 (povesti o Spišskej Novej Vsi, Kluknave, Spišskom hrade...)
 • Štrbák, Ivan: Čertove jabĺčka (rozhlasová hra o donesení zemiakov na Spiš)


 


Copyright © 2020 Tatry v literatúre. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.